Areolis Germinis XII.
       
     
Areolis Germinis XIV.
       
     
Areolis Germinis IX.
       
     
Areolis Germinis XV.
       
     
Areolis Germinis IV.
       
     
Areolis Germinis III.
       
     
Areolis Germinis XXI.
       
     
Areolis Germinis X.
       
     
Areolis Germinis I/II.
       
     
Areolis Germinis XVI.
       
     
Areolis Germinis II. (<3)
       
     
Areolis Germinis VI.
       
     
Areolis Germinis XI.
       
     
Areolis Germinis XX.
       
     
Areolis Germinis V. (Creme)
       
     
Areolis Germinis XXII.
       
     
Areolis Germinis XIII.
       
     
Areolis Germinis XVII.
       
     
Areolis Germinis- proto I.
       
     
Areolis Germinis- proto II.
       
     
Areolis Germinis- proto III.
       
     
Areolis Germinis- proto IV.
       
     
Areolis Germinis- proto V.
       
     
Areolis Germinis- proto VI.
       
     
Areolis Germinis- proto VII.
       
     
Areolis Germinis- proto VIII.
       
     
Areolis Germinis- proto IX.
       
     
Areolis Germinis XII.
       
     
Areolis Germinis XII.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis XIV.
       
     
Areolis Germinis XIV.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis IX.
       
     
Areolis Germinis IX.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis XV.
       
     
Areolis Germinis XV.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis IV.
       
     
Areolis Germinis IV.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis III.
       
     
Areolis Germinis III.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis XXI.
       
     
Areolis Germinis XXI.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2019

Areolis Germinis X.
       
     
Areolis Germinis X.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis I/II.
       
     
Areolis Germinis I/II.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis XVI.
       
     
Areolis Germinis XVI.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis II. (<3)
       
     
Areolis Germinis II. (<3)

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis VI.
       
     
Areolis Germinis VI.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis XI.
       
     
Areolis Germinis XI.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis XX.
       
     
Areolis Germinis XX.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis V. (Creme)
       
     
Areolis Germinis V. (Creme)

80*100 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis XXII.
       
     
Areolis Germinis XXII.

100*130 cm, acrylic and spray on canvas, 2019

Areolis Germinis XIII.
       
     
Areolis Germinis XIII.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis XVII.
       
     
Areolis Germinis XVII.

100*130 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis- proto I.
       
     
Areolis Germinis- proto I.

50*60 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis- proto II.
       
     
Areolis Germinis- proto II.

50*60 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis- proto III.
       
     
Areolis Germinis- proto III.

50*60 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis- proto IV.
       
     
Areolis Germinis- proto IV.

50*60 cm, acrylic and spray on canvas, 2018

Areolis Germinis- proto V.
       
     
Areolis Germinis- proto V.

50*60 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis- proto VI.
       
     
Areolis Germinis- proto VI.

50*60 cm, acrylic and spray on canvas, 2018

Areolis Germinis- proto VII.
       
     
Areolis Germinis- proto VII.

50*60 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis- proto VIII.
       
     
Areolis Germinis- proto VIII.

50*60 cm, acrylic on canvas, 2018

Areolis Germinis- proto IX.
       
     
Areolis Germinis- proto IX.

50*60 cm, acrylic on canvas, 2018